12.01.2011 roku dzieci z wszystkich grup wiekowych uczestniczyły w spotkaniu teatralnym zorganizowanym przez Studio Małych Form Teatralnych ART-RE z Krakowa.

Artyści przedstawili adaptację jednej z najsłynniejszych opowieści Szeherezady. „Baśnie tysiąca i jednej nocy” to piękne, poetyckie historie przybliżąjące egzotykę krajów dalekiego wschodu. Spektakl w całości mówiony wierszem, przeplatany był orientalną muzyką. Barwne, piękne kontiumy oraz elementy scenografii w pełni oddały baśniową atmosferę spektaklu.

Przesłanie baśni to zwrócenie uwagi na znaczenie uczciwości, szacunku i odpowiedzialności.

Humorystycznie zostały potraktowane  perypetie tytułowego bohatera, któremu udało się wyjść cało z opresji dzięki sprytowi i chęci niesienia pomocy innym.