26 września 2013 roku przedszkolacy obejrzeli  przedstawienie na motywach utworu Janiny Porazińskiej zrealizowane w formie zabawnej opowieści o niesfornej Kózce.

To żywy, wesoły spektakl, podczas którego dzieci miały szansę kilkakrotnie wykazać się na forum publiczności u boku aktorów ( np. umiejętnością tańca góralskiego ).
Ze spektaklu wypływa cenny morał uczący  prawdomówności,  umiejętności wybaczania i prawdziwej przyjaźni.