25.05.2011 po raz kolejny do naszego przedszkola zawitało Studio Małych Form Teatralnych z Krakowa ART-RE.

Tym razem artyści zabrali dzieci w mityczną przeszłość państwa polskiego, opartą na historycznych wątkach powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego pt.”Stara baśń”.

 Szczególną rolę odegrała muzyka, przywołująca klimat śpiewanych przez ówczesnych gęślarzy pieśni. Przedszkolacy
poznali pradawny obyczaj podstrzyżyn – przejścia z wieku dziecięcego w wiek męski.