Informujemy, że z dniem 01.09.2023 r. ulega zmiana wysokości opłaty za pobyt dzieci w placówkach oświatowych.

W załączeniu dokument.