uchwała – określenia kryteriów wraz z liczbą punktów