W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM KOLEJNYCH PRZYPADKÓW COVID-19 W PRZEDSZKOLU W TYM RÓWNIEŻ W KUCHNI , ZA ZGODĄ ORGANU PROWADZĄCEGO ZAWIESZAM ZAJĘCIA do 27 LISTOPADA W CELU ZORGANIZOWANIA PRACY PLACÓWKI.

O NASTĘPNYCH DECYZJACH ZOSTANĄ PAŃSTWO POINFORMOWANI ODRĘBNYM E-MAILEM.

DZIĘKUJĘ ZA ZROZUMIENIE, DYREKTOR PRZEDSZKOLA