Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka informuje, iż z dniem 1 września 2022 r. zgodnie z decyzją Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz wzrasta wysokość opłaty za wyżywienie. Na dzień dzisiejszy opłata będzie wynosić 12 zł dziennie.

Koszty poszczególnych posiłków kształtują się następująco:

*śniadanie 3 zł ,

*obiad 6 zł ,

*podwieczorek 3 zł .

Pozostałe składniki opłaty za pobyt w placówce pozostają bez zmian.