Od dnia 13.02 do 22.02.2023 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej.

Druk deklaracji do pobrania znajduje się na stronie internetowej przedszkola lub w placówce. Wypełnione druki prosimy składać w administracji przedszkola w godzinach pracy tzn. od 7.00 do 15.00.

Nie złożenie w/w deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce .