• Nazwa programu: Program edukacji regionalnej dla dzieci 4, 5 i 6 letnich  „Przedszkolak poznaje Wielkopolskę”
  • Autorka: Greta Stachowiak

  • Cel główny: tworzenie i wykorzystywanie sytuacji do poznawania swojej miejscowości i regionu wielkopolskiego.
  • Założenia programu: rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania, kształtowanie emocjonalnego związku ze swoją miejscowością i regionem, budowanie poczucia więzi międzypokoleniowej – korzystanie z doświadczeń rodziców i dziadków, kultywowanie tradycji regionalnej we własnej twórczości dzieci: plastyczno-technicznej, muzyczno-ruchowej, teatralnej i werbalnej, poznawanie lokalnego środowiska przyrodniczego, dostrzeganie jego piękna, wzbudzanie chęci działań proekologicznych, upowszechnianie właściwych wzorów zachowania się w miejscach publicznych, szacunku dla innych ludzi, dla pracy i dobra wspólnego, poznawanie miejsc szczególnych i znaczących w Swarzędzu, Poznaniu i Gnieźnie.
  • Realizacja: W propagowanie treści regionalnych zaangażowani są wszyscy nauczyciele naszego przedszkola na poziomie swoich grup wiekowych, ponadto zachęciliśmy nauczycieli z pięciu gminnych przedszkoli do zgłębiania i kultywowania tradycji regionu wielkopolskiego także w swoich placówkach. Współpracujemy też z lokalnymi instytucjami: Urzędem Miasta i Gminy, Biblioteką Publiczną, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją i Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu.
  • Wprowadzamy dzieci w życie najbliższego środowiska poprzez: odwiedzanie obiektów użyteczności publicznej w naszym mieście: urząd, poczta, bank, szkoła, sąsiednie przedszkola, biblioteka, dom kultury, kościoły, sklepy i punkty usługowe, remiza strażacka, posterunek policji, przybliżanie piękna swarzędzkiej przyrody: spacery nad Jezioro Swarzędzkie, na ścieżkę dydaktyczną w Dolinie Cybiny, wycieczki do Skansenu Pszczelarskiego, dzięki przychylności rodziców kolejne roczniki przedszkolaków poznawały bezpośrednio walory przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe regionu poprzez wycieczki tematyczne m.in.: do Muzeum Przyrodniczego w Uzarzewie, Muzeum Etnograficznego i na Stary Rynek w Poznaniu,  do Katedry i teatru w Gnieźnie, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, zamku i Arboretum w Kórniku oraz gospodarstw agroturystycznych w Cichej Górze, Łubowie, Młodzikowie, organizowanie w naszym przedszkolu cyklicznie od 2006 roku Gminnego Turnieju Regionalnego „Wielkopolskie ABC…”, w czasie którego uzdolnione dzieci z sześciu gminnych przedszkoli prezentują swoje umiejętności i wiedzę związaną z naszym regionem, tworzenie albumów, uczestniczenie w imprezach i uroczystościach lokalnych, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz przedstawicielami zawodów pełniących ważne role społeczne w naszym mieście, wykorzystanie w działalności plastycznej dzieci technik i tworzyw zaczerpniętych ze sztuki ludowej, naukę wybranych tańców i piosenek regionalnych, poznawanie niektórych wyrażeń gwarowych, wykorzystanie legend i podań w małych formach teatralnych, kultywowanie obrzędów dorocznych, rodzinnych i okolicznościowych, poznawanie strojów ludowych m.in. szamotulskiego i biskupiańskiego, poznawanie zajęć ludności dawniej i dziś, tradycyjnych zawodów, tworzenie okolicznościowych wystaw regionalnych w sali rytmicznej prezentujących tradycyjny sprzęt gospodarski oraz sztukę ludową regionu, prezentowanie przedstawień opartych na folklorze wielkopolskim dla rodziców, dziadków i zaproszonych gości, kultywowanie w przedszkolu tradycji wypiekania rogali świętomarcińskich.