W dniu 12.10.2012 odbyła się realizacja projektu pod nazwą „Święto Drzewa”. Naszym celem było propagowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych dzieci. Działania związane były z podjęciem współpracy z ekologicznym Klubem Gaja.

Realizacja projektu poprzedzona była cyklem zajęć o drzewach oraz ogłoszeniem konkursu plastycznego pt. „Zaczarowane jesienne drzewo”. Do naszego przedszkola przybyli zaproszeni goście leśniczy lasów państwowych p. Zygmunt Sadowski oraz pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej p. Teresa Majchrzak, która przyniosła dla nas sadzonki roślin.

Pan leśniczy opowiedział dzieciom na czym polega praca leśniczego oraz w jaki sposób należy dbać o drzewa. Za ciekawą prelekcje dzieci podziękowały leśniczemu śpiewając „Piosenkę o ziarenku”, której słowa w doskonały sposób oddawały idee naszego projektu: „Nasionko, drzewko, drzewo, las, kochajmy zieleń wokół nas. Niech kwitnie sad i szumi bór, a drzewa rosną aż do chmur…”.

Następnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zatytułowanego „Zaczarowane jesienne drzewo”. Spośród wielu prac, które zostały dostarczone na konkurs jury wybrało i wyróżniło 25 prac. Dzieci otrzymały dyplomy, upominki oraz serdeczne uściski dłoni zaproszonych gości. Następnie wszyscy udaliśmy się na skwer przy naszym przedszkolu gdzie pani Majchrzak wskazała miejsce, na którym możemy posadzić rośliny.

Leśniczy najpierw zachęcił dzieci do dbania o przyrodę, a w szczególności dbania o drzewa. Objaśnił dokładnie w jaki sposób powinno sadzić się rośliny. Przypomniał, że spotkaliśmy się z okazji Święta Drzewa i dlatego posadzimy wspólnie młode roślinki. Leśniczy łopatą wykopał kilka specjalnych otworów w ziemi i pokazał jak należy sadzić rośliny, aby jak najlepiej się rozwijały. Dla większości z dzieci spotkanie z leśniczym i sadzenie roślin  było nowym i wyjątkowym doświadczeniem. Na pożegnanie podziękowaliśmy naszym gościom oraz wręczyliśmy listy wraz z bukietami róż wykonanymi z liści klonowych. Po powrocie do przedszkola wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz cukierki. W naszym programie brało udział 100 dzieci w wieku przedszkolnym. Posadziliśmy 12 roślin i przy okazji dzieci zdobyły wiele nowych wiadomości o lesie oraz o tym jak należy zachowywać się i dbać o zieleń wokół nas.

Grażyna Zaremba

galeria