W biurze przedszkola są do odbioru zdjęcia z sesji wielkanocnej.
Cen kompletu  32 zł.
Zapraszamy