W DNIU     18.02.2020 r.  o godzinie 17.00       ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE Z RODZICAMI.
 Zapraszamy rodziców  lub opiekunów prawnych.
 Zebranie odbywać się będzie bez udziału dzieci.