Slide background

Nowa Podstawa Programowa

Slide background

Nowy Program Wychowania "Kocham Przedszkole"

Oferujemy

Rozwój talentów twojego dziecka jest najważniejszy!

Service Image

Język Angielski

Service Image

Zajęcia rytmiczne

Service Image

Zajęcia plastyczne

Service Image

Opieka logopedyczna

Service Image

Spotkania z kulturą

Service Image

Ciekawe wycieczki

Hymn Przedszkola

Ledwo słoneczko rano się obudzi,
idą już dzieci z wszystkich stron.
Każdy sie cieszy, nikt nie marudzi,
by jak najprędzej w przedszkolu już być.

 

Bo Misia Uszatka przedszkole imię ma
i z Misiem Uszatkiem wesoło mija czas.
Bo Misia Uszatka kocha każdy z nas,
bez misia Uszatka smutnu byłby czas...

 

Jest dziś z nami mały miś, gruby miś,
zna się z dziećmi nie od dziś...

 

O przedszkolu

Informacje

  • Stopień organizacyjny - jednostka budżetowa
  • Status przedszkola - publiczne
  • Organ nadzorujący - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
  • Rok założenia - 1982
  • Dyrektor przedszkola - mgr Małgorzata Wiedemann
  • Wielkość - przedszkole 5-oddziałowe mogące przyjąć 125 dzieci w wieku od 3-6 lat
  • Kadra nauczycielska - 10 osób posiadających wykształcenie w kierunku wychowania przedszkolnego oraz katechetka i logopeda
  • Godziny otwarcia - 6:00-17:00

Infrastruktura przedszkola

 • Przedszkole jednopoziomowe, przystosowane również do naboru dzieci niepełnosprawnych (podjazdy dla wózków inwalidzkich).
 • Powierzchnia przedszkola - 841 m² z pięcioma salami zajęciowymi i salą sportową do zajęć rytmicznych, gimnastycznych i korekcyjnych. 
 • Przy każdej sali łazienki dostosowane do wzrostu dzieci. 
 • Sale przestrzenne i słoneczne z bezpośrednim wyjściem na ogród przedszkolny. 
 • Duży ogród przedszkolny wyposażony w nowoczesny sprzęt do zabaw dzieci. 
 • Otoczenie przedszkola stanowi zróżnicowany drzewostan oraz krzewy będące ozdobą placówki, a zarazem bogaty materiał do celów poznawczo-dydaktycznych.

Miś uszatek

Koncepcja Przedszkola

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Przedszkola nr 2 im. „Misia Uszatka” w Swarzędzu "Dać szansę osiągnięcia sukcesu na miarę dziecięcych możliwości"

Podstawa prawna:

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek(Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).

Misja przedszkola

Nasze przedszkole to bezpieczna, przyjazna przestrzeń, inspirujące miejsce dla dzieci. Jest w nim miejsce na pełen szacunku dialog z dzieckiem i rodzicami, kontakt z naturą, sztuką, spotkania z niezwykłymi ludźmi.

 • Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i  fizyczne,
 • Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty,
 • Tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju, nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła,
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Naszą działalność opisuje cytat: „Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak

Więcej

Programy Autorskie

Dowiedz sie więcej o programach autorski
Więcej

Jadłospis

Uwaga! Codziennie, na życzenie dzieci, woda mineralna oraz świeże owoce i warzywa. Zupy gotowane na mięsie drobiowym
Uwaga! * - oznaczenie substancji alergennych lub powodujących reakcję nietolerancji w danym posiłku
Alergeny
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji:
 1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies i ich odmiany.
 2. Skorupiaki i produkty pochodne.
 3. Jaja i produkty pochodne.
 4. Ryby i produkty pochodne.
 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne.
 6. Soja i produkty pochodne.
 7. Mleko i produkty pochodne.
 8. Orzechy.
 9. Seler i produkty pochodne.
Statut
Regulamin Bezpieczeństwa
Regulamin Rady Rodziców
Ramowy Rozkład Dnia